Cursus Open Office Writer


Open Office of Libre Office is een gratis, open source en volledig Kantoorpakket en een mooi alternatief voor bijvoorbeeld Microsoft Office. Het bestaat uit een tekstverwerker, spreadsheat, presentatiesoftware en een database. Writer is het tekstverwerkingspakket vanOpen Office en kan dienen als alternatief voor MS Word. Libre Office is beschikbaar in veel talen en voor alle populaire besturingssystemen. Linux gebruikers beschikken er meestal over - Windows en Mac kunnen het hier downloaden.

Deze cursus Writer is ontwikkeld door het bedrijf Rednose, in samenwerking met vrijwilligers. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Kennismaken met Writer
 2. Opslaan & Openen
 3. Spellingcontrole
 4. De schuifbalken 
 5. Afdrukken
 6. Tekst verwijderen en verplaatsen
 7. Lettertypen
 8. Accenten en trema's
 9. Alinea's
 10. Pagina-instellingen
 11. Afbeeldingen
 12. Tekenobjecten 
 13. FontWork
 14. Opsomming & Nummering (lijsten)
 15. Tabellen
 16. Opmaakprofielen en stijlen
 17. Automatische nummering
 18. Inhoudsopgave
 19. De navigator
 20. Koptekst en voettekst 
 21. Velden
 22. Sjablonen
 23. Standaardbrieven (MailMerge)

Cursus Open Office Writer »

Informatie en inschrijven

Geen
Eigen Studietempo
Gratis
Naar gratis cursus Writer