Gratis Cursus Kompozer en CSS


Kompozer is een gratis en open source programma om websites mee te maken op een redelijk eenvoudige manier. Je hebt vooraf geen kennis nodig van html, al is enige kennis ervan wel handig. Deze cursus gaat in op Kompozer in samenwerking met CSS (Cascading Style Sheets). CSS is een manier om de vormgeving voor een serie webpagina's in één keer vast te leggen.

Cursus Kompozer »

Informatie en inschrijven

Enige kennis van html
Eigen studietempo
Gratis